Mācību process Liepājas vispārizglītojošās skolās no 30. novembra līdz 18. decembrim

 • Mācību process Liepājas vispārizglītojošās skolās no 30. novembra līdz 18. decembrim

Publicēts: 23:22 26.11.2020 Pievieno notikumu

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī un valdības lēmumu ieviest stingrākus drošības pasākumus Covid – 19 izplatības mazināšanai, vienlaicīgi apzinoties klātienes mācību nozīmi, kā arī ievērojot vienotus principus, kur tas ir iespējams (nodrošinot 3 m2 telpu platību vienai personai), Liepājas Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem ir izstrādājusi risinājumu, kā tiks nodrošināts mācību process.

No 2020. gada 30. novembra līdz 18. decembrim:

1.–4. klases

 • Klātienē pēc A modeļa mācās Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas, Liepājas 7. vidusskolas, Liepājas 8.vidusskolas, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10 vidusskolas, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas un Privātsākumskolas Varavīksne skolēni.
 • Liepājas Ezerkrasta sākumskolas 1.–4. klašu skolēniem (klases dalot grupās pēc grafika) tiek nodrošināts mācību process pēc A modeļa, 4. klašu skolēni mācās Liepājas Raiņa 6. vidusskolas telpās.
 • Liepājas Centra sākumskolas 1.–3. klašu skolēniem tiek nodrošināts klātienes mācību process (A modelis, klases dalot grupās pēc grafika), savukārt 4. klašu skolēniem – mācības pēc B modeļa (klases dalot grupās pēc grafika).
 • Liepājas Liedaga vidusskolā 1. klašu skolēniem mācības tiek nodrošinātas klātienē (A modelis), 2.–4. klašu skolēni mācības īsteno pēc A un B modeļa.
 • Liepājas 3. pamatskolā 1.–4. klašu skolēniem tiek nodrošināts mācību process klātienē pēc A modeļa, 2.–4. klašu skolēnus dalot grupās pēc grafika.
 • Liepājas Katoļu pamatskolā 1.–4. klašu skolēniem tiek nodrošināts mācību process pēc A modeļa, 3.–4. klašu skolēniem mācoties grupās pēc noteikta grafika.

5.–6. klases

 • Attālināti pēc C modeļa mācās Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas, Liepājas 7. vidusskolas, Liepājas 8. vidusskolas skolēni.
 • Pēc B modeļa mācās Liepājas 3. pamatskolas, privātsākumskolas Varavīksne, Liepājas Katoļu pamatskolas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas un Liepājas Centra sākumskolas skolēni.
 • Liepājas Liedaga vidusskolā un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā 5. klašu skolēniem mācību process tiek nodrošināts pēc A modeļa, savukārt 6. klašu skolēniem – pēc A un B modeļa.
 • J. Čakstes Liepājas pilsētas 10 vidusskolas 5. klašu skolēniem mācības tiek nodrošinātas pēc A modeļa, savukārt 6. klases skolēniem – izmantojot C modeli.

7.–12. klases

 • Skolēni turpina mācības attālināti, kā to paredz C modelis.


Ņemot vērā iepriekš minēto, izglītības iestāžu vadītāji sazināsies ar vecākiem un informēs jau detalizēti, kā skolās turpmākās 3 nedēļas tiks nodrošināts mācību process saskaņā ar izvēlēto modeli.

COVID-19 izplatības laikā izglītības iestāde mācību procesu īsteno atbilstoši vienam no trim modeļiem vai kombinē divu vai vairāku modeļu īstenošanu vienlaikus atkarībā no apstākļiem konkrētā izglītības iestādē.

A modelis – klātienes. Šo modeli izglītības iestāde īsteno, ja iespējams nodrošināt piesardzības pamatprasības.

B modelis – kombinētais, kad mācības notiek gan klātienē, gan attālināti (šajā gadījumā 50 % klātienē un – 50 % attālināti). Šo modeli izglītības iestāde īsteno tad, ja nav iespējams visiem skolēniem / audzēkņiem nodrošināt nepieciešamos piesardzības pasākumus, tostarp optimālu koplietošanas telpu piepildījumu, piesardzības pamatprasībām atbilstošu plūsmu koordināciju.

C modelis – mācības notiek attālināti visiem. Īstenojot C modeli, skolēni izglītības iestādes telpas neapmeklē, mācās tikai attālināti ar pedagogu tiešsaistē vai veicot patstāvīgos darbus individuāli vai sadarbībā ar citiem, ar pedagoga mērķtiecīgu un sistemātisku atbalstu. Šo modeli var piemērot individuālam skolēnam, klasei, klašu grupai vai visai izglītības iestādei.

Bildes autors : klimkin pixabay

Informāciju sagatavoja

Renāte Meļķe
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Vadītāja palīgs komunikācijas jautājumos
Tālrunis: 26 164 739
E-pasts: renate.melke@liepaja.edu.lv

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv