Mazinoties saslimstībai, pasākumos varēs pulcēties vairāk apmeklētāju

Publicēts: 14:19 23.06.2021 Pievieno notikumu

Samazinoties saslimstības ar Covid-19 rādītājiem*, valstī tiek paplašinātas pulcēšanās iespējas, tajā skaitā arī publiskos un privātos pasākumos, paredz šodien, 22. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē veiktie grozījumi normatīvajā regulējumā**.

Izmaiņas vispārējos pulcēšanās nosacījumos paredz, ka uz ikvienu sabiedrības locekli attiecas iespēja telpās tikties līdz 20 personām, bet ārpus telpām līdz 50 personām gan privātās, gan publiskās norisēs, tāpat kā iepriekš, turpinot ievērot 2 metru distanci (izņemot vienas mājsaimniecības pārstāvjus), un lietojot mutes un deguna aizsegus telpās. Savukārt vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas, tāpat kā līdz šim, varēs tikties bez skaita ierobežojuma, neievērojot 2 metru distanci un nelietojot mutes un deguna aizsegus.

Organizētos pasākumos jaukta tipa publikai, kuros piedalās gan vakcinēti, gan Covid-19 pārslimojuši, gan pirms pasākuma Covid-19 testu veikuši apmeklētāji, uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu, pieļaujamais apmeklētāju skaits palielināts līdz 500 personām telpās un 1000 personām ārpus telpām. Šādos pasākumos joprojām būs jāievēro iepriekš noteiktās drošības prasības: pasākumā jābūt personalizētām sēdvietām (blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā 2 personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības, un ne vairāk kā 4 personas no vienas mājsaimniecības); telpās pasākums nedrīkst būt ilgāks par 4 stundām (pēc 2 stundām jābūt 15 minūšu pauzei, telpu vēdināšanai), nedrīkst pieļaut apmeklētāju / personāla drūzmēšanos. Taču mainīts nosacījums par mutes un deguna aizsegu lietošanu – apmeklētājiem tas arvien būs jālieto pasākumos, kuri notiek telpās, bet nebūs jālieto pasākumos ārpus telpām, ja apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Mainīts arī norises laiks, kad šāda veida pasākumi jaukta tipa publikai var notikt, pagarinot to līdz plkst. 24:00.

Savukārt organizēti pasākumi, kurus apmeklē tikai vakcinēti vai Covid-19 pārslimojuši skatītāji un dalībnieki, uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu, var notikt bez norises laika ierobežojumiem.  Tāpat paliek spēkā iepriekš noteiktais, ka pasākuma apmeklētājiem nav jāievēro 2 metru distance un nav jālieto mutes un deguna aizsegi. MK noteikumu grozījumi paredz, ja šādā pasākumā piedalās un atrodas uz skatuves, tātad, skatītājiem nepieejamā teritorijā, mākslinieki, kuri nav vakcinēti vai Covid-19 izslimojuši, viņiem ne ātrāk kā 96 stundas pirms pasākuma jāveic Covid-19 tests un jāsaņem atbilstošs digitālais sertifikāts.

Veiktas izmaiņas nosacījumos arī amatierkolektīvu darbībai, nosakot, ka nodarbībās telpās var piedalīties 30 dalībnieki, nodrošinot ne mazāk kā 3m2 telpas uz vienu personu, bet ārpus telpām grupās var piedalīties līdz 50 dalībniekiem, nodrošinot, ka grupas savstarpēji nesastopas. Tāpat kā līdz šim, šādās nodarbībās jāievēro savstarpēja 2 metru distance. Savukārt amatierkolektīvos, kur visi dalībnieki ir vakcinēti vai Covid-19 pārslimojuši, tāpat kā iepriekš var tikties nodarbībās bez dalībnieku skaita ierobežojuma un neievērojot 2 metru distanci.    

Bibliotēkās, arhīvos un lasītavās telpās varēs uzturēties līdz 30 personas, nodrošinot ne mazāk kā 10m2 vienai personai. Arī muzejos, izstāžu norises vietās un citās kultūrvietās, apmeklētāju skaits plānojams, paredzot vienam apmeklētājam/vienai mājsaimniecībai 10m2 no pakalpojuma sniegšanai paredzētās platības.

Vienlaikus kārtība paredz, ka gadījumā, ja būs vērojams straujš saslimstības ar Covid-19 pieaugums – par 20%, bet nepārsniedzot  120 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem -, var tikt lemts par  papildus piesardzības un drošības pasākumu ieviešanu. Savukārt, saslimstībai pieaugot vēl straujāk,  tiktu atjaunoti šobrīd spēkā esošie piesardzības un drošības pasākumi. 

* Ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju samazinās zem 100, un līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 120. Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) savā tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv publicē 14 dienu Covid-19 saslimstības rādītājus. Ja tiek konstatēts saslimstības samazinājums, attiecīgie piesardzības un ierobežojošie pasākumi tiek piemēroti nākamajā dienā pēc publikācijas. Ja tiek konstatēts saslimstības pieaugums un nepieciešams pastiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, SPKC publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par tādu epidemioloģiskās drošības stāvokli, kad nepieciešams pastiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus un pasākumi tiek piemēroti trešajā darba dienā pēc minētās informācijas publicēšanas.

** Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Vairāk informācijas - https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/mazinoties-saslimstibai-pasakumos-vares-pulceties-vairak-apmekletaju


Autors:

Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras ministrija

km.gov.lv

Kategorijas: Sabiedrība;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv