Nepieciešamība stiprināt drošību tiesās

Publicēts: 13:41 15.06.2022 Pievieno notikumu
Pirmdien, 13. jūnijā, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs tikās ar Kurzemes
apgabaltiesas tiesnešiem, lai pārrunātu aktuālos Tieslietu padomes un tiesu darba
jautājumus.
Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēja Kurzemes apgabaltiesas tiesnešus par
Tieslietu padomes darba prioritātēm 2022. gadā un tās stratēģiskajiem mērķiem. Tiesneši pauda
atbalstu tiesu institucionālās neatkarības, kā arī Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšanai.
Ņemot vērā procesa dalībnieku uzvedību tiesas sēžu laikā, kas mēdz būt arī agresīva un
prettiesiska, tiesneši aicināja Tieslietu padomi pievērst pastiprinātu uzmanību drošības jautājumiem
tiesās un esošajam regulējumam par kārtības nodrošināšanu tiesas sēžu laikā.
Tikšanās laikā tika pārrunātas aktualitātes tiesnešu pašpārvaldes institūcijās. A. Strupišs aicināja
tiesnešus aktīvi paust viedokli par to darbu pilnveidošanu. Tika pārrunāti arī jautājumi par
apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlasi, kā arī nepieciešamību uzrunāt tiesnešu darbam
potenciālos kandidātus.
Kurzemes apgabaltiesas tiesneši vērsa uzmanību uz to, ka būtu jāstiprina tiesas darba atbalsta
personāls tiesību izpētes jomā, kā arī jānodrošina plašākas tiesnešu palīgu apmācības.
Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs ar tiesnešiem pārrunāja iespēju turpmāk atstāt
apgabaltiesās lietas skatīt arī rakstveida procesā.
Apspriežot ar tiesnešiem e-lietas darbības funkcionalitāti, tiesneši norādīja, ka tās darbība šobrīd
apgrūtina tiesnešu un tiesas darbinieku darbu, jo e-lietas platforma nestrādā pilnvērtīgi. Vasarā ir
plānotas arī apmācības e-lietas platformas lietošanas prasmju pilnveidošanai.
Diskusijas laikā ar tiesnešiem tika pārrunāta arī nepieciešamība informēt sabiedrību un plašsaziņas
līdzekļus par nozīmīgiem tiesas spriedumiem.
Tāpat Kurzemes apgabaltiesas tiesneši atzinīgi izteicās par regulārām klātienes tikšanām ar
Tieslietu padomes locekļiem, lai pārrunātu aktuālos Tieslietu padomes un tiesu jautājumus.
Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba
organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepastarpinātu dialogu ar tiesām,
Tieslietu padomes locekļi jau devušies reģionālās vizītēs un Latgales apgabaltiesu, Zemgales
apgabaltiesu un Vidzemes apgabaltiesu. Tieslietu padomes locekļi dosies arī vizītē uz Rīgas
apgabaltiesu un Administratīvo apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesām.

Lana Mauliņa
Tieslietu padomes sekretariāta
Padomniece komunikācijas jautājumos
E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv
Tālrunis: 67020711
Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv