Par Tieslietu padomes locekli ievēl tiesnesi Baibu Ozoliņu

  • Par Tieslietu padomes locekli ievēl tiesnesi Baibu Ozoliņu

Publicēts: 10:02 03.10.2022 Pievieno notikumu
Tiesnešu neklātienes konferences trešajā vēlēšanu kārtā 28. septembrī par
Tieslietu padomes locekli no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus ievēlēta tiesnese
Baiba Ozoliņa un par Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekli no rajona (pilsētu) tiesu
tiesnešu vidus – tiesnese Aija Reitupe.
Jau ziņots, ka vēlēšanu otrajā kārtā neviens no izvirzītajiem kandidātiem neieguva
vajadzīgo balsu skaitu, tāpēc tika rīkota trešā vēlēšanu kārta. Trešajā vēlēšanu kārtā tika
balsots par kandidātiem, kuri bija ieguvuši vislielāko balsu skaitu otrajā vēlēšanu kārtā.
Kopumā Tieslietu padomes un tiesnešu pašpārvaldes locekļu amata kandidātu
vēlēšanu trešajā kārtā piedalījās 401 Latvijas tiesnesis.
Papildu informācija:
Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, ko ne retāk kā reizi gadā
sasauc Tieslietu padome. Konferencē piedalās rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un
Augstākās tiesas tiesneši. Tieslietu padomes apstiprinātais Tiesnešu konferences nolikums
nosaka, ka Tiesnešu konference var notikt arī neklātienē, izmantojot informācijas
tehnoloģijas.
Tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un
stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. 
Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas izskata lietas
par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem
pārkāpumiem.
Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv