Realizēts ELFLA LEADER projekts drošības pasākumu nodrošināšanai Jēkabpils novadā

  • Realizēts ELFLA LEADER projekts drošības pasākumu nodrošināšanai Jēkabpils novadā

Publicēts: 21:55 09.12.2020 Pievieno notikumu
Jēkabpils novada pašvaldība ir realizējusi biedrības Lauku partnerība „Sēlija” 8.kārtas projekta konkursa Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros atbalstīto projektu nr 20-05-AL24-A019.2201-000002 “Drošības pasākumu nodrošināšana aktīvās atpūtas un kultūras aktivitātēs Jēkabpils novadā”.

Projekta vispārējais mērķis ir sakārtot publisko ārtelpu un nodrošināt drošu vidi novada iedzīvotājiem un viesiem Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā, Lauku partnerības “Sēlija” teritorijā, Sēlijā un Zemgalē. Projekta specifiskais mērķis: Iegādāties 14 drošības barjeras cilvēku plūsmas regulēšanai brīvdabas pasākumos Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā.

Jēkabpils novada pašvaldības teritorija ir bagāta ar dabas vērtībām – parkiem, dabas objektiem, ezeriem. Apzinoties mūsdienās arvien vairāk pieaugušo vērtību pēc dabas, miera, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde seko līdzi tendencēm un daudzveido kultūras pasākumu klāstu brīvdabā. Taču pārvalde ir saskārusies ar problēmu par drošības pasākumu nodrošināšanu un daļa no iecerētajiem pasākumi nav realizēti. Līdz šim pašvaldībā organizētajos pasākumos apmeklētāju plūsmas regulešanai nav izmantotas norobezojošās barjeras, tā vietā tika izmantotas norobežojošās lentas, kas nav efektīvs veids kā ierobežot cilvēku un arī transporta kustību. Iegādājoties drošības barjeras, šī problēma tiks atrisināta un kultūras pasākumu saturs brīvdabā visā novada teritorijā tiks dažādots un piesaistīts plašāks apmeklētāju skaits. Tāpat barjeras tiks izmantotas ierobežojumu ievērošanai COVID 19 izplatības laikā.

Projekta rezultātā iedzīvotājiem un viesiem tiks maksimāli nodrošināta drošība novada brīvdabas pasākumu laikā un tādējādi palielināts brīvdabas pasākumu piedāvājums pašvaldībā.

Projekta kopējais budžets ir EUR 1152,00, no kurā ELFLA finansējums – EUR 1036,80 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 115,20

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams LAD tīmekļa vietnē: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv