Rīdzinieki aicināti pieteikt talkošanas vietas

 • Rīdzinieki aicināti pieteikt talkošanas vietas

Publicēts: 10:24 20.04.2022 Pievieno notikumu

Rīgas dome, sadarbojoties ar kustību “Lielā talka”, jau 15. reizi aicina iedzīvotājus sakopt savas apkārtnes teritorijas.

  Lielā talka šogad norisināsies 30. aprīlī, un iedzīvotāji aicināti savas izvēlētās talkošanas vietas Rīgā pieteikt mājaslapā talkas.lv līdz 26. aprīlim.

  Pēc talkas pieteikšanas ar talkas atbildīgajiem sazināsies viens no Rīgas talkas koordinatoriem un saskaņos kopjamās teritorijas atrašanās vietu, precizēs īpašuma piederību, prognozējamo atkritumu apjomu un veidu, kā arī precizēs vietu, kur īslaicīgi novietot savāktos atkritumus, lai atkritumu izvedējiem būtu iespējams ērti un ātri tos izvest.

  Aicinām talkotājus savāktos atkritumu ievietot izsniegtajos talkas maisos, jo Lielās talkas ietvaros paredzēta tikai talkas maisos ievietoto atkritumu izvešana. 

  Talkas maisus bez maksas būs iespējams saņemt 30. aprīlī apstiprinātajā talkošanas vietā pie talkas atbildīgā, vai Daugavpils ielā 31, Rīgā, zvanot pašvaldības talkas koordinatoriem atbilstoši teritoriālajam sadalījumam šādos laikos:

   • 11. aprīlī un 13. aprīlī no plkst. 8.30 līdz plkst. 19.00;
   • 19. aprīlī., 21. aprīlī. no plkst. 8.30 līdz plkst. 19.00;
   • No 26. līdz 29. aprīlim no plkst. 8.15 līdz plkst. 19.00;

   Talciniekiem jāņem vērā, ka pašvaldība atkritumu izvešanu organizēs tikai talkām, kurās tiek sakoptas pašvaldības teritorijas. Piesakot savu talkošanas vietu savlaicīgi un saņemot apstiprinājumu, būs iespējams noorganizēt savlaicīgu atkritumu izvešanu. Ja tiek sakopta privātīpašuma teritorija vai privātīpašumam piegulošā teritorija, par atkritumu izvešanas organizēšanu atbild teritorijas īpašnieks/valdītājs/apsaimniekotājs.

   Pēc 26. aprīļa jaunu talkošanas vietu pieteikt nevarēs, bet varēs pieteikties pie talkas atbildīgajiem jau apstiprinātajās talkošanas vietās.

   “Lielā talka” ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos 

   Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore

   Autors: Rīgas domes Komunikācijas pārvalde


   Kategorijas: Sabiedrība;
   Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv