Saeima galīgajā lasījumā atbalsta akciju sabiedrību reformu

  • Saeima galīgajā lasījumā atbalsta akciju sabiedrību reformu

Publicēts: 09:15 17.06.2022 Pievieno notikumu
Ceturtdien, 16. jūnijā, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas
izstrādātos grozījumus Komerclikumā, lai reformētu esošo akciju sabiedrību
regulējumu un nodrošinātu to darbības caurspīdīgumu.
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Jaunās izmaiņas
tiesiskajā regulējumā ikvienam nodrošinās piekļuvi informācijai par akciju sabiedrību
īpašniekiem, tādējādi veicinot caurspīdīgumu akciju sabiedrību darbībā. Reformas mērķis ir
sekmēt lielāku aktivitāti akciju sabiedrību dibināšanā, labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un
investīciju piesaisti. Līdz ar to investīciju pieplūdums un ekonomiskā aktivitāte veicinās arī
Latvijas iedzīvotāju pārticību.”
Līdzšinējais normatīvais regulējums ļāva akciju sabiedrībām nesniegt informāciju
valsts institūcijām par to akcionāriem, padarot iespējamu negodprātīgu un pretlikumīgu
rīcību, tajā skaitā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, nodokļu shēmas, krāpniecība un
korupcija. Arī Latvijas Nacionālā risku novērtējuma atzīme norāda, ka akciju sabiedrības ir
augsta riska subjekti necaurspīdīguma dēļ.
Grozījumi paredz visām akciju sabiedrībām neatkarīgi no izvēlētā akciju veida
iesniegt informāciju par akcionāriem Uzņēmumu reģistrā. Informācija par vārda akciju
turētājiem Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz, tiklīdz tiek veiktas izmaiņas akcionāru reģistrā.
Savukārt akciju sabiedrībai, kuras akcijas ir reģistrētas finanšu instrumentu kontos,
Uzņēmumu reģistrā ir jāsniedz informācija par lielākajiem akcionāriem, un tā ir sniedzama,
tiklīdz akcionāri ir informējuši akciju sabiedrību par akciju iegūšanu.
Vienlaikus grozījumi paredz virkni jaunumu, kuru mērķis ir modernizēt un atvieglot
gan akciju sabiedrību, gan SIA procedūru veikšanu. Ar grozījumiem tiek modernizēta
akcionāru sapulču sasaukšanas kārtība, kā arī akcionāru un dalībnieku sapulču dokumentu
pieejamība un akcionāru sapulces norises kārtība, piemēram, akcionāru un dalībnieku sapulču
dokumentus nodrošinot primāri elektroniskā vidē, nevis papīra formātā sabiedrības juridiskajā
adresē.
Grozījumu stāšanās spēkā ir plānota 2023. gada 1. jūlijā, lai dotu iespēju akciju
sabiedrībām  gada laikā iesniegt visu nepieciešamo informāciju Uzņēmumu reģistram. Akciju
sabiedrības, kuras nebūs izpildījušas šo pienākumu un nebūs atklājušas savus akcionārus,
varēs tikt pakļautas to darbības izbeigšanai un izslēgšanai no komercreģistra.
Ar grozījumiem Komerclikumā var iepazīties  šeit .

Papildu informācija:
Vienlaikus akciju sabiedrību reforma ietver arī grozījumus Finanšu instrumentu tirgus
likumā un likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (Saeimā pieņemti attiecīgi
2.jūnijā un 16.jūnijā).

Evija Rimšāne
Tieslietu ministrijas
Komunikācijas departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67036861
E-pasts: Evija.Rimsane@tm.gov.lv
Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv