Sociālo pakalpojumu izveidē ieguldīs 7,2 miljonus

  • Sociālo pakalpojumu izveidē ieguldīs 7,2 miljonus

Publicēts: 10:13 08.02.2019 Pievieno notikumu

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un tiem nepieciešamās infrastruktūras izveidē Jelgavā plānots ieguldīt 7 268 331 eiro, liecina domes pieņemtais lēmums par dalību projektā.

Pašvaldība plāno sekmēt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, kā arī bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības.

Jauna infrastruktūra pakalpojumu sniegšanai tiks veidota daudzfunkcionālajā centrā Zirgu ielā 47a, kur vēl līdz 2019.gadam darbojies pilsētas bērnunams. Tāpat plānota grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu infrastruktūras izveide Stacijas ielā 13 un ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide Nameja ielā 30. Savukārt bērnudārza "Kāpēcīši" peldbaseinu Ganību ielā 66 plānots pielāgot pieejamības uzlabošanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekts paredz arī materiāli tehniskā aprīkojuma iegādi.

Ieceres kopējās izmaksas ir 7,2 miljoni eiro. No tām 1,64 miljonus eiro varētu segt Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 72 582 eiro plānota kā valsts budžeta dotācija. Pārējie līdzekļi būs jānodrošina pašvaldībai.

Projekta apstiprināšanas un līdzfinansējuma saņemšanas gadījumā pašvaldība līdzekļus idejas īstenošanai paredzēs kārtējos budžetos līdz pat 2022.gadam.

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv