Tieslietu padome pieņem vairākus ar tiesnešu karjeru saistītus jautājumus.

  • Tieslietu padome pieņem vairākus ar tiesnešu karjeru saistītus jautājumus.

Publicēts: 10:09 03.10.2022 Pievieno notikumu

Piektdien, 30. septembrī, Tieslietu padome rakstveida procesā pieņēma vairākus ar
tiesnešu karjeru saistītus lēmumus.
Tieslietu padome nolēma iecelt tiesnesi Ievu Čudinu Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja
vietnieka amatā uz pieciem gadiem.
Tāpat Tieslietu padome lēma pārcelt tiesnesi Vitu Vjateri no Rīgas pilsētas tiesas uz Rīgas
rajona tiesu.
Tieslietu padome noteica amata pienākumu izpildes vietu četriem jaunajiem tiesnešiem,
kas rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā iecelti ar Saeimas 2022. gada 15. septembra
lēmumu. Ekonomisko lietu tiesā darbu sāks tiesnesis Miks Čevers. Rīgas pilsētas tiesā
darba gaitas sāks tiesneses Laura Smukule un Ilona Sabīne Sviķe, Rīgas rajona tiesā Rīgā
tiesnesis Guntis Lauskis.
Papildu informācija:
Tieslietu padomes funkcijās ietilpst:
- lemt par rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu;
- noteikt amatā ieceltajam tiesnesim konkrētu rajona (pilsētas) tiesu vai tās tiesu
namu ar attiecīgu tiesneša amata pienākumu izpildes vietu;
- lemt par tiesneša pārcelšanu likumā noteiktajos gadījumos.
Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv