TM: Nolemts par septiņpadsmit reliģisko organizāciju darbības izbeigšanu

  • TM: Nolemts par septiņpadsmit reliģisko organizāciju darbības  izbeigšanu

Publicēts: 11:27 10.11.2022 Pievieno notikumu

Šī gada oktobrī Uzņēmumu reģistrs pieņēmis lēmumu par septiņpadsmit reliģisko organizāciju darbības izbeigšanu reliģisko organizāciju darbības pārskata neiesniegšanas dēļ.

Saskaņā ar Reliģisko organizāciju likuma 14. panta septīto daļu reliģiskajām organizācijām katru gadu Tieslietu ministrijā jāiesniedz pārskats par savu darbību.

Šī gada 21. aprīlī stājušies spēkā grozījumi Reliģisko organizāciju likumā, kas paredz reliģisko organizāciju darbības izbeigšanu gadījumā, ja reliģiskā organizācija likumā noteiktajā kārtībā nav iesniegusi Tieslietu ministrijai pārskatu par savu darbību arī pēc atkārtota Tieslietu ministrijas brīdinājuma.

Tieslietu ministrija informē, ka reliģiskās organizācijas pēc pārskata neiesniegšanas tika rakstiski informētas, sūtot divus brīdinājumus, kuros tika dots termiņš pārskata iesniegšanai.  Pamatojoties uz pārskata neiesniegšanu, reliģisko organizāciju darbības izbeigšana notiek pirmo reizi.

            Kārtību, kādā reliģiskās organizācijas iesniedz pārskatus par savu darbību nosaka Ministru kabineta 2009. gada 18. augusta noteikumi Nr. 930 „Kārtība, kādā reliģiskās organizācijas iesniedz pārskatu par savu darbību”.

Papildu informācija:

Saskaņā ar Reliģisko organizāciju likuma 18.1 panta otro daļu Reģistra lēmums par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Reģistrs izdara ierakstu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu pēc tam, kad Reģistra lēmums par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu ir kļuvis neapstrīdams. Šobrīd noteiktais apstrīdēšanas termiņš ir š.g. 17. novembris.

Ziņojums un tā pielikumi par reliģisko organizāciju iesniegtajiem pārskatiem par 2021. gadu pieejami Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.

Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv