TM: Valsts vienotais jurista eksāmens ziemas sesijā sāksies 16. janvārī

  • TM: Valsts vienotais jurista eksāmens ziemas sesijā sāksies  16. janvārī

Publicēts: 09:34 03.11.2022 Pievieno notikumu
Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisija
noteikusi kvalifikācijas eksāmena norises datumus 2022./2023. akadēmiskā gada
ziemas sesijā.

2023. gada ziemas sesijā valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas
eksāmens noritēs šādos datumos:
 Konstitucionālo tiesību, administratīvo tiesību un administratīvā procesa
tiesību jomā: 16. janvārī (no plkst. 10.00 līdz 11.00 – teorētiskā daļa, no plkst.
12.00 līdz plkst. 14.00 – praktiskā daļa).
 Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību jomā: 19. janvārī (no plkst. 10.00
līdz 11.00 – teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 – praktiskā daļa).
 Tiesību teorijas, tiesību filozofijas un Latvijas tiesību vēstures jomā: 24.
janvārī (no plkst. 10.00 līdz 11.00 – teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst.
14.00 – praktiskā daļa).
 Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību jomā: 27. janvārī (no plkst. 10.00
līdz 11.00 – teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 – praktiskā daļa).
 Civiltiesību, civilprocesa tiesību un komerctiesību jomā: 31. janvārī (no plkst.
10.00 līdz 11.00 – teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 – praktiskā
daļa).

Papildu informācija:
Apkopojot informāciju par studentu iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu
izskatīšanu par 2022. gada vasaras sesijā noritējušo kvalifikācijas eksāmenu,
aprēķināts, ka valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 2022. gada
vasaras sesijā nokārtoja 27 % studentu.
Kopš eksāmena ieviešanas 2021. gada jūnijā, jurista profesionālo kvalifikāciju
ieguvuši 123 studenti jeb 43 % no visiem studentiem, kas jebkad kārtojuši eksāmenu.
Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanas mērķis
ir ilgtermiņā paaugstināt juridiskās izglītības kvalitāti Latvijā.
Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv