Preiļu novadā noslēdzies pašvaldības realizētais projekts!

Publicēts: 16:55 07.05.2015 Pievieno notikumu

Preiļu novadā noslēdzies pašvaldības realizētais projekts jaunu bezmaksas publisko interneta pieejas punktu izveidošanai un jau esošo pilnveidošanai

Preiļu novada dome un Valsts reģionālās attīstības aģentūra aizvadītā gada novembrī noslēdza vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/075 “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā” realizāciju. Projekta ietvaros iedzīvotājiem tika radītas iespējas piekļuvei publiskās pārvaldes, novada un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai. Šobrīd projekts jau ir īstenots un atbildīgie speciālisti gatavo projekta atskaites.

Projekta vadītāja Sanita Meļko informēja, ka projekta rezultātā novada iedzīvotāju un viesu vajadzībām ir izveidoti divi publiskie interneta pieejas punkti ar bezvada interneta pieejas zonu un seši publiskie interneta pieejas punkti ar pieeju datortehnikai un biroja tehnikai.

Publiskie interneta pieejas punkti, kas ir pielāgoti arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tagad atrodas katrā Preiļu novada teritoriālajā vienībā. Pilsētā tie turpmāk būs pieejami Preiļu novada domes ēkā, Preiļu novada Kultūras namā un Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā, savukārt pagastu teritorijās tie atradīsies - Pelēču pagastā Pelēču pamatskolā, Aizkalnes pagastā Tautas namā un Saunas pagastā - pagasta pārvaldes ēkā.

Publiskajos interneta pieejas punktos bez maksas ir pieejams bezvadu internets un datortehnika ar atbilstošu programmatūru, kā arī multifunkcionālā iekārta, kas nodrošina informācijas izdrukas, skanēšanas un kopēšanas iespējas uz A3 un A4 formāta lapām. Skanēšanas pakalpojums būs bezmaksas, bet drukāšanai un kopēšanai iedzīvotāji aicināti izmantot savu papīru.  Projekta ietvaros tika izveidotas arī bezvadu interneta pieejas zonas, kas atrodas Preiļu pagastā, Līčos, laukumā Jaunatnes ielā 1 un Preiļu pilsētas centrā.

Kopējās projekta izmaksas sastādīja 33 341,85 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 28 340,57 eiro, valsts budžeta dotācija – 1 000,26 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 4 001,02 eiro.

Šādu atbalstu paredz Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība””, kur katrai novadu pašvaldībai projektu īstenošanai paredzēta konkrēta atbalsta kvota. Kvotas aprēķinātas, ņemot vērā teritoriālo vienību un iedzīvotāju skaitu katrā novadu pašvaldībā, teritorijas attīstības indeksu.


Jolanta Rubine,

Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore


Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv