PSRS okupācijas zaudējumu aprēķināšana

  • PSRS okupācijas zaudējumu aprēķināšana

Publicēts: 09:58 12.09.2022 Pievieno notikumu
TM: šogad tiks pabeigta PSRS okupācijas zaudējumu aprēķināšana
Otrdien, 30. augustā, Ministru kabineta sēdē izskatīts Starpziņojums par PSRS
okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķiniem un turpmāko rīcību iespējamās
zaudējumu kompensācijas prasības celšanai pret Krieviju kā PSRS tiesību
mantinieci.
“Jāsaka liels paldies tiem, kuri vairākus gadus drosmīgi strādā pie padomju
okupācijas zaudējumu aprēķināšanas, lai šodien Ministru kabineta sēdē jau varētu
sniegt starpziņojumu par PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķiniem.
Tas ir Latvijas un visu trīs Baltijas valstu pašcieņas jautājums. Mums ir jābūt
saimniekiem savā valstī un jārūpējas par to. Tas sevī ietver arī vēstures izprašanu un
analizēšanu, un šajā gadījumā - arī piecdesmit okupācijas gados pastrādāto
noziegumu noskaidrošanu un nodarīto zaudējumu aprēķināšanu un atlīdzināšanu.
Varbūt daļa sabiedrības joprojām baidās runāt par okupācijas gadiem, vai vispār par
attiecībām ar kaimiņvalsti, taču noziegumi tika pastrādāti un zaudējumi tika radīti:
nogalināti un izvesti cilvēki, liegta iespēja Latvijas ekonomiskajai attīstībai. Krievijas
iebrukums Ukrainā ir mainījis Eiropas un visas pasaules attieksmi pret agresorvalsti
un tās centieniem jau atkal okupēt neatkarīgas valstis,” uzsver Ministru prezidenta
biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns.
Komisija 1 turpina apkopot materiālus no 70 pētījumiem un 62 ekspertīzēm un
paredzējusi nākamā gada martā valdībā iesniegt noslēguma ziņojumu par veiktajiem
PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķiniem, lai to varētu izmantot iespējamās
zaudējumu atlīdzības prasības noformēšanai un iesniegšanai starptautisko tiesību
institūcijās.
Ministru kabinetā iesniegtajā starpziņojumā ir pārskats par gatavotā apkopojuma
saturu, aprēķinu metodoloģijām, lai izvērtētu okupācijas rezultātā Latvijas valstij
radītos demogrāfiskos, tautsaimniecības, finansiālos, militāri rūpnieciskā
kompleksa un videi nodarītos zaudējumus.
1 Komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu
noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un
tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai.

Gatis Krūmiņš, Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks, asociētais profesors, norāda:
“PSRS okupācijas zaudējumu apzināšana un aprēķināšana naudas izteiksmē ir mūsu
pienākums un tā ir daļa no okupācijas seku likvidēšanas. Šī brīža ģeopolitiskais fons
mums ir īpaši labvēlīgs, lai mēs iedarbinātu tās juridiskās procedūras, kas
nepieciešamas okupācijas zaudējumu atlīdzināšanas pieprasīšanai. Krievijas rīcība
Ukrainā daudziem pasaulē ir atvērusi acis. Manuprāt, kritiski svarīgs
priekšnosacījums, lai zaudējumus atgūtu, ir Baltijas valstu cieša sadarbība un
vienošanās augstākajā politiskajā līmenī, ka šis solis tiek sperts mērķtiecīgi un
apņēmīgi”.
Vienlaikus Tieslietu ministrija sagatavos izskatīšanai valdībā ziņojumu par
apsvērumiem zaudējumu juridiskajam pamatam un iespējamo turpmāko rīcību.
Ar starpziņojumu iespējams iepazīties Tiesību aktu projektu tīmekļa vietnē. Plašāk ar
Komisijas pētījumiem var iepazīties Komisijas tīmekļa vietnē.

Evija Rimšāne
Tieslietu ministrijas
Komunikācijas departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67036861
E-pasts: Evija.Rimsane@tm.gov.lv
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv